Radbal Profi S2120, barva na radiátory- 0,6 L

Radbal Profi S2120, barva na radiátory- 0,6 L

SKLADEM Různé varianty produktu vybírejte

Radbal Profi S2120: syntetická barva na radiátory.

275 Kč s DPH

Skladové číslo:

Dostupnost: Skladem

Výrobce: BAL Hostivař

Popis:
Radbal Profi S2120 je barva určená na vrchní lesklé nátěry kovových předmětů, především radiátorů a potrubí teplovodního ústředního topení. Nátěry jsou vysoce bílé a ani při tepelném namáhání do 130 °C nepodléhají žloutnutí. Při aplikaci rychle zasychá, má mimořádnou kryvost a dobré mechanické vlastnosti. Neobsahuje aromáty a škodlivé pigmenty.

Není určená k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Vlastnosti barvy na topení Radbal Profi:
nátěry jsou vysoce bílé
při tepelném namáhání do 130 °C nepodléhají žloutnutí
při aplikaci rychle zasychá
má mimořádnou kryvost
dobré mechanické vlastnosti
neobsahuje aromáty a škodlivé pigmenty
Použití:

Podklad: litina, kov
Prostředí: interiér
Příklady: litinová, kovová tělesa a trubky teplovodního topení
Vydatnost:

10 m²/kg nebo 12 m²/l (4 žebra 20 × 60 cm = 1 m²)

Ředění:

S 6006 pro mytí pomůcek, barva je již připravena k použití. S 6001 (stříkání).

Návod k použití:
Před použitím je nutné email důkladně rozmíchat. Není nutné ředit, je již v aplikační viskozitě. Nanášejte na čistý, suchý a odmaštěný podklad opatřený základním nátěrem (např. Pragoprimer Standard S 2000, Pragoprimer Univerzál S 2035 nebo Formex na pozink S 2003). Radiátory musí být před aplikací vychladlé nebo jen mírně teplé. Nátěr lze přetírat po 24 h od zhotovení první vrstvy při teplotě 20 až 25 °C.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek
Obsahuje butanonoxim. Muže vyvolat alergickou reakci. Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické < 2 % aromátu, Uhlovodíky, C14-C18, n-alkany, isoalkany, cyklické < 2 % aromátu, Uhlovodíky, C 11-C12, isoalkany < 2 % aromátu.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info

Soukromí - potvrzení *

Tato stránka používá cookies. Vice info