Oknobal email U2015 lesk-bílý 0,6 L

Oknobal email U2015 lesk-bílý 0,6 L

SKLADEM

.

340 Kč s DPH

Skladové číslo:

Dostupnost: Skladem

Výrobce: BAL Hostivař

Popis:
Lazurol Oknobal U2015 vrchní barva na okna - email se vyznačuje výbornými mechanickými vlastnostmi, vysokou kryvostí a odolností UV záření, výbornou plasticitou, velmi rychlým zasycháním a vysokým leskem. Email se dobře roztírá, při aplikaci netvoří závěsy a má vynikající slévatelnost. Bílý odstín se vyznačuje vysokou bělostí.

Použití:

Podklad: dřevo, dřevotříska, sololitové desky.
Prostředí: exteriér, interiér.
Příklady: nátěry oken, okenic, dveří, dřevěných zárubní, různých obložení, podhledů, nábytku (i zahradního), plotů.
Vydatnost:
15 - 17 m²/l

Příprava podkladu:
Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12%, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím nitroředidlem C 6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému. Povrch dřeva je nutné nejprve napustit vhodným napouštědlem, které zajišťuje stejnoměrnou savost podkladu a vyšší ochranu dřeva (v případě použití fungicidního napouštědla i ochranu proti napadení dřeva plísněmi, houbami a hmyzem). Následně je nutné povrch dřeva přebrousit jemným brusným papírem a pak aplikovat základní barvu na dřevo. Při renovačních nátěrech je nutné dřevo zbavit starých nepřilnavých nátěrů a zajistit dobrou pevnost podkladu (při celkovém odstranění starého nátěru se nový nátěr provádí postupně, včetně napouštění dřeva). Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce.

Pro vytvoření dlouhodobé účinnosti nátěru je vhodné email aplikovat ve dvou tenčích vrstvách. Nátěr v tloušťce 30 - 35 µm lze přetírat za 10 hodin od zhotovení první vrstvy při teplotě 20 - 25 °C .Při větší tloušťce vrstvy je potřeba interval mezi nátěry prodloužit. Během doby aplikace a po celou dobu schnutí musí být minimální teplota ovzduší a podkladu +5 °C, maximálně pak 40 °C. Optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je +18 °C až +23 °C a relativní vlhkost vzduchu 40 – 70%. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost při nanášení a zasychání a příliš silná vrstva nanášeného filmu výrazně zpomalují zasychání a protvrdání nátěrového filmu. Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Před použitím se obsah důkladně promíchá.

Ředidlo:
S 6006.

Příklad nátěrového postupu:

1–2x IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD LAZUROL S 1033.
1–2x barva syntetická základní PRAGOPRIMER PLUS S 2070 nebo LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD S 2060.
1–2x email na okna LAZUROL OKNOBAL EMAIL U 2015 v optimální tloušťce 35µm. Pro vytvoření dlouhodobé účinnosti nátěru je vhodné email aplikovat ve dvou tenčích vrstvách.
Nátěr v tloušťce 30-35 µm lze přetírat za 10 hodin od zhotovení první vrstvy při teplotě 20 – 25 °C.
Při větší tloušťce vrstvy je potřeba interval mezi nátěry prodloužit.
Odstíny:
1000 – bílý, 2800 – palisandr, 6003 – slonová kost

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek
Uhlovodíky C9 - C11, n- alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátu, 2-butoxyethan-1-ol. Obsahuje butanonoxim a bis(2-ethylhexanoát) kobaltnatý. Muže vyvolat alergickou reakci.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info

Soukromí - potvrzení *

Tato stránka používá cookies. Vice info