Rozmrazovač skel a zámků- 500 ml

Rozmrazovač skel a zámků- 500 ml

SKLADEM

.

55 Kč s DPH

Výrobce: BAL Hostivař

Popis:
Přípravek BALTECH zajišťuje odstranění námrazy a sněhu ze skel automobilů. Dokonale odstraní všechny nečistoty, zbaví sklo mastnoty a zanechá jej křišťálově čisté. Zajišťuje perfektní výhled a napomáhá tak k bezpečnosti. Nenarušuje polykarbonáty reflektorů.

Vlastnosti rozmrazovače skel a zámků:
dokonale čiské sklo
rychlý účinek
vhodné i na zámky
Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
Signální slovo: Varování

H226 Hořlavá kapalina a páry.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Přihlášení

Soukromí - potvrzení

Tato stránka používá cookies. Vice info