Lepidlo Ceys epox. kov. 28g.

Lepidlo Ceys epox. kov. 28g.

SKLADEM

.

219 Kč s DPH

Skladové číslo:

Dostupnost: Skladem

Výrobce: CEYS

Popis
Lepidlo s velkou pevností vhodné speciálně na kovovové předměty a nářadí z oceli, hliníku, železa, mědi aj. Lepidlo dávkuje obě složky rovnoměrně jedním pohybem. Nešpiní, nevylévá se a nevysychá. Účinkuje po 4-6 minutách. Vytvrzené lepidlo odolává teplotám od -40 °C do +149 °C, tlaku až 176kg/cm², nárazům a vibracím.

Vlastnosti epoxidového dvousložkového lepidla Ceys:

Vysoká odolnost
Odolává tahům až 176 kg/cm²
Obsahuje kovové výplně
Kovová barva
Obrobitelné. Lze vrtat, leštit, malovat a lakovat.
Odolává teplotám od -15 °C do +70 °C
Doba vytvrdnutí 5 minut
Plnící kapacita
Odolává většině organických a anorganických rozpouštědel
Aplikace epoxidového dvousložkového lepidla Ceys:

Oprava a upevnění kovových předmětů
Potrubí
Dřezy
Zámky
Výfuky
Karoserie
Mosazné nebo cínové kovové předměty
Materiály:

Speciálně pro spoje: hliník, ocel, nerez, měď, železo, mosaz.

Použití epoxidového dvousložkového lepidla Ceys:

Lepené plochy OČISTIT od mastnoty, prachu a jiných nečistot a osušit.
SMÍCHAT stejné množství obou složek lepidla. Dobře SMÍCHAT obě složky špachtlí, až vznikne homogenní směs.
APLIKOVAT tenkou vrstvu směsi na obě plochy a spojit.
NECHAT spojené v pevném kontaktu minimálně 30 minut.
Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek
epoxidová pryskyřice (průměrná početní molekulo vá hmotnost ≤700), Mastné kyseliny, C18- nenasycené, dimery, polymery s kyselinou olejovou a triethylentetraminem, Formaldehyd, produkt reakce s 1-chlor-2,3-epoxypropanem a fenolem, Aminy, polyethylen poly-, tetraethylenpentamin frakce .

EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Parametry
EAN 8411519000184
Obj. číslo 502903
Výrobce AC MARCA
Značka Ceys
Hmotnost 0,1 kg
Produktový list PDF
Dokumenty ke stažení
Bezpečnostní list
578/levy-horni-vamtex.png451/pravy-spodni-bambitka_2.png

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info

Soukromí - potvrzení *

Tato stránka používá cookies. Vice info