Čistič brzd bez acetonu 500ml+20 %

Čistič brzd bez acetonu 500ml+20 %

SKLADEM Originální foto produktu Excelentní kvalita.

TA10114, výborný prostředek pro čištění a odmašťování brzd.

110 Kč s DPH

Skladové číslo:

Dostupnost: Skladem

Výrobce: DEN BRAVEN

Pro účinné čištění kotoučových a bubnových brzd, obložení, brzdových válců a pouzdra, odstraňování olejových nebo tukových substrátů při montáži a údržbě. Čištění částí motoru, benzínové a naftové pumpy a čerpadla, pera, pouzdra od starých olejů a mazadel, lze jej také využít při drobných montážích nebo opravách. Nezanechává zbytky, odstraní stará nefunkční a zatvrdlá maziva. Má vysoký čisticí efekt a není agresivní vůči pryžovému těsnění ani plastovým částem.

Charakteristika:
účinný bez zanechání jakýchkoliv zbytků
vysoký čistící efekt ve velmi krátkém čase
odstraňuje stará nefunkční a zatvrdlá mazadla
nekorozní a neagresivní vůči pryžovému těsnění a plastovým částem
Použití
čištění ve veškerém průmyslu, v řemesle, při opravách a montážích
čištění bubnových a kotoučových brzd, obložení, brzdových válců a pouzder
čištění a odstraňování olejových nebo tukových substrátů při montážích a údržbě
čištění částí motoru, benzínové a naftové pumpy a čerpadla, per a pouzder
Identifikace nebezpečnosti
GHS02 GHS07 GHS09
Signální slovo:NEBEZPEČÍ
H222/229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 - Dráždí kůži.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře...
P391 - Uniklý produkt seberte.
P410/412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:Isobutan, propan, oxid uhličitý, Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany,cyklické, <5% hexan, butan

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info

Soukromí - potvrzení *

Tato stránka používá cookies. Vice info